کانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ایران
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ایران استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

بسه تعالي

تاريخچه اي از كانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ايران

   مركز مذكور به عنوان اولين تشكل در سال 1362 به بعد با حضور تعدادي از افراد مخترع و مبتكر و پژوهشگر در راستاي اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران با فرمان تاريخي امام خميني ( ره) مبني بر اين كه :‌

( دولت و ملت تأييد كنند اين كساني را كه ابداع و اختراع مي كنند )

    در ساختمان سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران واقع در خيابان فرصت با عنوان كانون مخترعان و مبتكران وپژوهشگران ايران  فعاليت خود را با كسب اجازه از آن سازمان كه در آن زمان تحت نظر نخست وزيري و سپس وزرات علوم فعاليت نموده بود آغاز نمود كه بسيار از آن افراد مخترع و مبتكر اكنون جزو پيشكسوتان اختراع و نخبگان كشور محسوب ميشوند كه عبارت بودند از :‌ استاد پوريايي ، فرهاد خواجويي ، ايرج محبي ، بهمن پاكدل ،‌ محسن مهراس و استاد ايماني  ..... كه همگي از مؤسسين اين تشكل بوده اند ودر واقع اين تشكل افتخار آن را داشته ضمن اين كه يكي از بنيان گذاران جشنواره خوارزمي بوده رئيس ثبت اختراعات در قوه قضائيه در گذشته نيز از اعضاء هيئت مؤسس همين كانون بوده است واختراعات در هيئت هاي علمي همين كانون مورد بررسي قرار مي گرفته و همكاري نزديكي با اداره ثبت اختراعات دارد اين كانون  توانسته تا به حال بدون هيچ گونه دريافت كمك مالي دولتي و فقط با حق عضويت اعضاء  هزينه هاي شخصي كانون را تامين و گذران كند و  نسبت به رشد و توسعه و تشويق جوان ايران اسلامي فعاليت قابل توجه اي بخصوص در رابطه با كمك به تبديل ايده هاي نو و ثبت اختراع آنها در حد توان بنمايد به نحوي كه از طرف نمايشگاه بين المللي و جهاني اختراعات ( ژنو)‌در دوره سي و ششم (‌آوريل 2008) به صورت كتبي تشكرات صميمانه خود را به جهت توجه و مراقبت و حمايت هاي علمي و اقتصادي و ...... كه اين مركز براي مخترعان ايراني نموده را ابلاغ نمايد . در سال 1368 با تأسيس تعاوني در اين زمينه توانسته گامهاي مؤثر بيشتري را بر دارد به نحوي كه امروز اين تشكل از تعداد قابل توجه اي از پيش كسوتان مخترع و مبتكر و نخبه پير و جوان اعم از آقا و خانم از اقشار مختلف در گروه سني متفاوت از سطح دانش آموزي تا دكترا جهت تحقق آرمان هاي معمار كبير انقلاب در راستاي توسعه ي اختراعات و ابتكارات و تشويق جوانان و ايجاد دفاتر نمايندگي در بعضي از استان ها و شهرستانها را داشته است . كارهاي موثر و زير بنائي توسط مدير عامل جديد آقاي مهندس بهمن پاكدل بصورت خبر مرتب در سايت اعلان مي گردد.

 

www.Bamzi.Net