اختراعات آقای افشین بشیری
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : افشین بشیری.jpgافشین بشیری

ساکن :

 

 

 

     اختراعات آقای افشین بشیری.jpgافشین بشیری :

 

1 -  لوله بر اتوماتیک قابل حمل

2 -

3 -

4 -

5 -

 


 

www.Bamzi.Net