اختراعات آقای عليرضا سنگ تراش
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : آقای عليرضا سنگ تراش

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات آقای عليرضا سنگ تراش  :

  1 -   فوتبال دستي با قابليت جايگزيني نور به جاي توپ و آيينه به جاي بازيكن

2 - خودكا سه منظوره

3 -

4 -

5 -


 

 

www.Bamzi.Net