اختراعات امير فيروز آبادي
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : آقای امير فيروز آبادي

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات امير فيروز آبادي :

  1 - امير فيروز آبادي

2 -  دستگاه باز يافت سي دي

3 - دستگاه خش گير CD  دستي

4 -  دستگاه تهويه و تصفيه هواي تونلها و معادن و كارخانجات

5 -

 


 

 

ww.Bamzi.Net