کانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ایران
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

نام : اقای امیر حسین پاکدل

متولد : 1363

ساکن : تهران

 

 

 اختراعات امیر حسین پاکدل  :

 

1 -   نوعي سنسور حرارتي جايگزين بي متالهاي فشار قوي يا ترموكوبلها با حرارتهاي متفاوت جهت دستگاههاي مختلف

2 -  هويه با انرژي باطري 9 ولتي با دماي 250 درجه سنتيگراد

3 -

4 -

5 -

 

ww.Bamzi.Net