اختراعات انیسه زارع
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : انسیه زارع

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات خانم انسیه زارع :

 

  1 - سپر فشرده خودرو

2 - جک هوشمند تعویز لاستیک خودرو

3 -  اتوماسیون کنترول گازهای خطرناک گاوداری ها

4 - اتوماسیون شوینده شیشه های ساختمانی

5 -

 

www.Bamzi.Net