اختراعات فهیمه نظرزاده
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : فهیمه نظرزاده

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات  :

 

  1 - روش جدید ساخت مواد شییمیایی و نحوه استفاده از آن جهت شستشوی ونظافت خودرو هاو ابنیه و محدثات شهری وصنعتی

2 -

3 -

4 -

5 -

 

www.Bamzi.Net