اختراعات  محسن حسنوند
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع :  محسن حسنوند

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات  :

 

  1 -   كليد و پريز فيوز دار با قابليت كنترل از راه دورو تنظيم شدت نور

2 -   صيانت صندوق صدقات

3 - سامانه كنترل انفجار هوشمند

4 - ساخت حسابگر ديجيتالي با قابليت چاپ صورت حساب

 


 

www.Bamzi.Net