اختراعات آقای جعفر رحمانی کهنموئی
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : آقای جعفر رحمانی کهنموئی

متولد : 1355

ساکن : تبریز

     اختراعات آقای جعفر رحمانی کهنموئی :

  1 - ماسک نوین حرارتی برای بیماران تنفسی و ورزش در هوای سرد

2 - لیزر کم توان درمانی برای لک ها ، جوشهای پوستی

 

 

 

 


 

www.Bamzi.Net