اختراعات آقای محمد رضا شریفی
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : محمد رضا شریفی

ساکن :

 

 

 

     اختراعات آقای محمد رضا شریفی  :

 

1 اختراع شامپو گیاهی پوست سبز پسته

2 - اختراع شامپو گیاهی آنغوزه

 

 

 


 

www.Bamzi.Net