اختراعات آقای محمد پورمند
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : استاد محمد پورمند

ساکن : تبریز

 

 

     اختراعات استاد محمد پورمند :

1-پژوهشگر مخترع و مدرس طب کل نگر
2-موءلف کتاب صلابت طب گهن . امراض خاموش ، ارمغان تندرستي و ....
3 - مخترع ترکيب مکمل غذايي با نقش بهبود و فعاليت سبستم قلب و عروق .شماره ثبت اختراع 40062...1386/2/12
داروي ترکيبي با منشاء گياهي .بنيادي. کاربردي براي درمان هيپرپلازي پرستات شماره ثبت اختراع 78170.....1391/10/17
4- دارنده مدال طلاي مسابقات جهاني اختراعات 2012 ژنو ( سوئیس)
5- دارنده جايزه ويژه کاپ طلا ( کشور کره جنوبي ) در مسابقات جهاني 2012 ژنو
6-دارنده ديپلم افتخار مسابقات جهاني اختراعات 2012 ژنو و 2013 ژنو
7- دارنده مدال طلاي مسابقات جهاني اختراعات 2012 ژنو
8- دارنده مدال طلاي مسابقات جهاني اختراعات 2013 ژنو

لطفا برای بزرگنمایی کلیک کنید .