اختراعات مجتبی پرهیزگار
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : مجتبی پرهیزگار

ساکن : شیراز

 

 

     اختراعات مجتبی پرهیزگار :

  1 - اختراع جاده هوشمند

2 - جک هیدرولیکی خاص

3 - دستگاه جلوکیری از آلودگی هوای مرغداری و محیط زیست

4 -

5 -

 

www.Bamzi.Net