اختراعات آقای رحيم شاكري فرد
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : آقای رحيم شاكري فرد

ساکن : تبریز

 

 

     اختراعات آقای رحيم شاكري فرد :

 

1 -  باز و بسته نمودن پرده اتاق و خامش نمودن يك يا چند لامپ فلورسنت به كمك مدار الكترونيكي و سنسور براي صرفه جوئي در مصرف انرژي برق

2 - استفاده از رفكتور و دو لامپ جهت معابر عمومي با قابليت افزايش راندمان بالا

3 -

4 -

5 -

 


 

www.Bamzi.Net