مدیر استان البرز حامد محمدزاده تبریزی
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

    مدير استاني : البرز

 

نام و نام خانوادگي: حامد محمدزاده تبریزی

شماره تماس : 09121938655

ايميل آدرس : info@bamzi.net

آدرس : شهر جدید اندیشه

 

 

 

 

 

 


 

www.Bamzi.Net