مدير استان آذربایجان غربي و شرقي
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

     مدير استاني : آذربایجان غربي و شرقي 

 

نام و نام خانوادگي: آقاي دکتر محمد پورمند

شماره تماس : 09128029735

ايميل آدرس :

آدرس : تبريز -

 

 

 

 

 

 

 


 

www.Bamzi.Net