مدیر استان سيستان و بلوچستان
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

      مدير استاني : سيستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگي: آقاي دكتر محمد ابراهيم اكبري

شماره تماس : 09153174603

ايميل آدرس :

آدرس : زابل

 

 

 

 

 

 

 


 

www.Bamzi.Net