دکتر ناهید آرین پور
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

 

مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی(PhD) میکروب شناسی

 فعالیتهای علمی:

استاد رسمی داشگاههای علوم پزشکی - مدرس دروس انگل شناسی و میکروب شناسی پزشکی

دارای مدرک زبان انگلیسی TOEFL

تهیه لوح فشرده مصور درس میکروب شناسی پزشکی

همکاری با فرهنگستان علوم پزشکی با ترجمه و چاپ مقالات

مدیر اجرایی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای عفونی

آشنایی با نرم افزارهای مختلف کامپیوتر

شرکت در کارگاههای متعدد پژوهشی

شرکت در کارگاههای متعدد آموزش پزشکی

شرکت در کارگاههای متعدد تکنیکهای پیشرفته شناسایی- تشخیص وآنالیز

شرکت در کارگاههای متعدد محاسبات آماری

شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور

سخنرانی در کنگره ها و گردهمایی های علمی داخل و خارج از کشور به زبانهای فارسی وانگلیسی

داوری مقالات و کتب ارسال شده از طرف ژورنالهای ایرانی و خارجی بین المللی و ISIدار

استاد مشاور و راهنمای پایان نامه های دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

گذراندن فرصت مطالعاتی (post Doctoral) در رابطه با بیوتکنولوژی

ثبت اختراع مربوط به میکروب شناسی- 2012

چاپ 14 مقاله در ژورنالهای پزشکی تخصصی به زبانهای فارسی و انگلیسی بین المللی  ISIدار

 

کتب به چاپ رسیده:

1-      انگل شناسی  پزشکی    

2-      انگل شناسی  پزشکی  -روشهای تشخیص 

3-      میکروب شناسی پزشکی

4-      رویکرد نظامی میکروارگانیسمها

5-      درمان مجروحین سلاحهای بیولوژیک