اصغر رضا سلطاني
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: اصغر 

نام خانوادگي: رضا سلطاني

 

بررسي قدرت ايزومتريك عضلات گردن و ارتباط آن با  گردن درد در قهرمانان كشتي گير


  

نام

اصغر

 

نام خانوادگی

رضا سلطاني

مرکز

دانشکده علوم توانبخشی

تاریخ تولد

 

ملیت

ایرانی

 

جنسیت

مرد

آدرس منزل

 

آدرس محل کار

تهران، دانشکده توانبخشی

First Name

Asghar

Sure Name

Rezasoltani

Date Of Birth

 

Nationality

Iranian

Gender

Male

Home Address

 

Work Address

Faculty of Rehabilitation

Email

a_rezasoltani@sbmi.ac.ir , a_rezasoltani@sbmu.ac.ir

تصویر

 

رزومه

دکتر اصغر رضاسلطانی

سوابق تحصیلی

a) First University Degree: Bachelor of Science in Physiotherapy (Nov. 23, 1982), Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. b) Second University Degree: Master of Science in Physiotherapy (Jun. 25, 1990), Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. c) Third University Degree: Doctoral degree in Physiotherapy (Jan. 07, 2000), Faculty of Sports and Health Sciences, Jyvaskyla University, Jyvaskyla, Finland.

تجربه کاری

1 /10/1381 لغايت25/2/ 1385 : همكاري و مشاركت در جلسات کمیته بررسی طرح های پژوهشي دانشگاه به استناد نامه 1183/15/10/پ مورخ 10/4/1381. معاونت پژوهشي دانشکده توانبخشی. تهران – ايران. 1381-25/2/ 1385 : سرپرست پژوهش دانشكده توانبخشي، رياست محترم دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ‌تهران – ايران. 11/3/1384 تا کنون: عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه. رياست محترم وقت دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشكي، شهيد بهشتي تهران- ايران. 9/3/1386 تا کنون: عضو كميته بند ز ماده 50 قانون چهارم توسعه. رياست محترم دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،‌تهران – ايران. 1/6/1386 تا کنون: عضو هيأت شورای عالی مركز تحقيقات فيزيوتراپي. رياست محترم وقت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران – ايران. 26/9/1386 تا کنون: عضو شوراي پژوهشي دانشكده توانبخشي. معاونت محترم دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، تهران –ايران. 17/1/1387- تاکنون: عضو کميته ی الکتروتراپی، مرکز تحقيقات فيزيوتراپی، از طرف جناب آقای دکتر محمد قاسمی برومند رئيس مرکز تحقيقات فيزيوتراپی، تهران- ايران. 24/10/1386- تاکنون: مسئول و هماهنگ کننده ی کميته ی الکتروتراپی، مرکز تحقيقات فيزيوتراپی، از طرف جناب آقای دکتر محمد قاسمی برومند رئيس مرکز تحقيقات فيزيوتراپی، تهران- ايران. 16/4/1387 تا کنون: استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 1387 ، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران ايران. 1/3/87- تاکنون: عضو هيأت مؤسس مرکز تحقيقات فيزيوتراپی، از طرف آقای دکتر عليرضا زالی رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتی، تهران- ايران. 8/7/1387 تا کنون: سرپرست تحصيلات تكميلي. رياست محترم دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران- ايران 3/10/1387 تا کنون: عضو شوراي IT، دانشكده رياست محترم دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. تهران ايران. 16/11/1387 - عضو هئيت ممتحنه امتحان جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران،‌تهران- ايران. 24/1/1388 تا کنون: عضو هئيت تحريريه نشريه توانبخشي نوين، نشريه دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران- ايران. 1383- 1386: عضو هئيت تحريريه فصلنامه پیراپزشکی، نشريه دانشكده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي، شهيد بهشتي، تهران- ايران. 16/12/1387- عضو هئيت مصاحبه علمي با متقاضيان عضويت در كادر هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي، شهيد بهشتي، تهران- ايران. 15/1/1389 تا کنون: عضو كميته اصلاح الگوي مصرف، رياست محترم دانشكده توانبخشي – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران- ايران. 2/6/1388 تا کنون: عضو اصلي شوراي پژوهشي شعبه بين الملل و مجازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، تهران ايران. 1/7/1388 تاکنون: استاد راهنماي دانشجويان دکتری فيزيوتراپي ورودي 1388 ، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران ايران.

کارگاه

3rd Nordic Summer School for Physiotherapists. A Workshop in Research and Methods in Biomechanics, 21 August 1998. University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. A Workshop in Design and Analysis of Method in Comparison Studies, 9th- 10th October 1998. University of Bergen, Oslo, Norway. Academic Writing Skill course, 1,4,1998. University of Jyvaskyla, Jyvaskyla Finland. كارگاه آموزشي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در علوم باليني Evaluations in Clinical Sciences. از 3/12/1379 تا 4/3/1379. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي. تهران ايران. كارگاه آموزشي Effective Teaching in Higher Education. از1/8/1380 تا 2/8/1380. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي. تهران – ايران. كارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي و طرح درسLesson Planning. 11/9/1381. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي. تهران – ايران. - كارگاه آموزشي آشنايي با تكنيكهاي Chariopractic. 13/5/1382. دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. آدرس خيابان دماوند روبروي بيمارستان بوعلي. كدپستي 16169، تهران – ايران. A two days seminar & workshop on the latest generation of laser in Physiotherapy & Rehabilitation (LLLT, MLS & HILT therapy) 4-5 Nov.2006. Tehran, Iran. شرکت در سمينار يک روزه "توانبخشی شانه"، تیر1386، بيمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران- ايران. شرکت در کارگاه آموزشی "فيزيوتراپی در ICU"، 20-22 و آذرماه 1386، دانشکده توانبخشی، داشنگاه علوم پزشکی تهران، تهران- ايران. برگزاری كارگاه آموزشي: 5 و 6 دی 1386 - برگزاری کارگاه آموزشی اولتراسونوگرافی در فيزيوتراپی، هشتمين سمينار فيزيوتراپی ستون فقرات، دانشکده ی توانبخشی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران، ايران

مقالات

چا پ مقالات در نشریات فارسی: Publications in Persian رضا سلطاني ا، امامي د، لاجوردي ط، اخوتیان ف . 1385: بررسی تکرار پذیری اندازه گیری قدرت عضلات فلکسور و اکستانسور گردن توسط دستگاه ايزو متر 2. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره هفتم، شماره 2: 6-11. رضاسلطاني ا ، ازوجي ش، اقلیدی ژ ، صیادی ش. 1387 : بررسي علل شغلی مرتبط با اختلالات گردن و كمر در پيرايشگران زن و مرد. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره 5 شماره 3و4 پاییز وزمستان . Index) (Copernicus دواریان س، خادمی کلانتری خ، رحیمی ع،رضاسلطانی ا. 1387: بررسی میزان اثر بخشی و پایایی یونتوفورزیس بوتولینم نوی A یر تعریق بیش از حد اولیه کف دست. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هثتم شماره اول 8-1. (Index Copernicus ) رضا سلطانی ا1، زاهدی ع 1، الله پناه ل، 1حيدری م1 . 1388: بررسی ميزان تکرارپذيری مقادیر اندازه گيری شده قدرت عضلات خم کننده عمقی گردن به کمک دستگاه اسفيگمومانومتر. فصلنامه توانبخشی نوین. دوره 2 ، شماره 2: 5- 1. رضا سلطانی ا، خالقی فر م، توکلی آ، احمدی پور ع. 1388: مقایسه تاثیر تمرینات تسهيل عصبي عضلاني و تمرینات سنتی بر روی میزان درد و قدرت عضلات صاف و خم کننده گردن در بیماران با گردن درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره هشتم، شماره 1: 68- 59. ( Index Copernicus ) جوانشیر خ، محسنی بندپی م ع، امیری م ، رضا سلطانی ا. 1388: تکرارپذیری اندازه گیری سطح مقطع، ضخامت و پهنای عظله لونگوس کولی با اولتراسونوگرافی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره یازدهم ، شماره 2: 71- 65. (Scopus ) 2جوانشیر خ، محسنی بندپی م ع، امیری م، رضاسلطانی ا، رهگذر م. 1389: مقایسه ابعاد عضله Longus colli بوسیله اولتراسونوگرافی در بیماران مبتلا به درد مزمن غیر اختصاصی و افراد سالم. مجله علمی داتشگاه علوم پزشکی گرگان دوره دوازدهم، شماره 1: 33-37. (SID) حسن زاده ك، رضا سلطاني ا، روستائي م. 1389: بررسي تأثير يونتوفوزيس ژل پيروكسي كام، ژل پيروكسي كام بر میزان درد و ناتواني بيماران با استئو آرتريت زانو. مجله علوم توانبخشی (قبول شده) مقدم ع، اميري م، كريمي ن، رضا سلطاني ا، کمال ا. 1387: مقايسه ضخامت قدامي خلفي عضلات شكم در ورزشكاران حرفه اي دو سرعت و استقامت با استفاده از اولترا سونوگرافي پژوهش در علوم توانبخشی دوره 4، شماره 1: 61-69. رضا سلطانی ا، امیری م ف خادمی کلانتری خ ، سجادی ا، میرحاجی پ . بررسی ارتباط بین تغییرات ابعاد عضله سی اسپینایس کپتیس با نیروی ایزومتریک عضلات صاف کننده گردن. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی 1389 ( قبول شده برای چاپ). بذرافشان ع، اخوتیان ف ، سادات نعیمی ص، رضا سلطانی ا، خادمی کلانتری خ، قربانی م ، لشگری ر، محرابی ن، باقری ح . بررسی ارتباط بین گیرنده های حسی انگشت اشاره دست با میزان فعالیت عضلات ساق پا . توانبخشی نوین 1389 شماره 1 و 2. جوانشیر خ ، محسنی بند پی م ع ، امیری م ، رضا سلطانی ا. تکرار پذیری اندازه گیری سطح مقطع ضخامت و پهنای عضله لونگوس کولی با اولتراسونوگرافی . مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1389دوره 11 شماره 2 ، 71-65 . آرامی ج ، رضا سلطانی ا، خلخالی م . مقایسه دو روش تمرین درمانی حس عمقی و تحملی در درمان بیماران با گردن درد مزمن غیر اختصاصی . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 13901389دوره 14 شماره 1 ، 77-85 . نامور ح ، رضا سلطانی ا، اخوتیان ف ، اکبری ا. مقایسه تغییرات عضله لونگوس کولی میان وضعیت های استراحت و حداکثر انقباض ایزومتریک عضلات فلکسور عمقی گردن در بیماران با درد مزمن گردن و افراد سالم با استفاده از اولتراسونوگرافی . مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد 1390 دوره 18 شماره 93 . چا پ مقالات در نشریات انگیسی Publications in English مقالات مروري: Rezasoltani A. 2003: The applicability of muscle ultrasonography in physiotherapy research. J Physical Therapy Science 15: 33-37. Rezasoltani A. 2001: Individual cervical muscle function in biomechanical studies. A review of literature. Journal of Physical Therapy Science 13, 139- 143. مقالات تجربي: Reza Soltani A, Kallinen M, Malkia E. 1996: Ultrasonography of the neck splenius capitis muscle. Acta Radiologica 37, 647- 650. Rezasoltani A, Kallinen M, Malkia E, Vihko V. 1998: Neck semispinalis capitis muscles size in sitting and prone positions measured by real time ultrasonography. Journal of Clinical Rehabilitation 12, 36- 44. Rezasoltani A, Kallinen M, Malkia E, Vihko V. 1999: Neck muscle ultrasonography of male weight-lifters, wrestlers and controls. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 9, 214- 218. Ylinen J, Rezasoltani A, Julin M, Virtapohja H, Malkia E. 1999: Reproducibility of isometric strength: measurement of neck muscles. Journal of Clinical Biomechanics 14, 217- 219. Avikainen V, Rezasoltani A, Kauhanen H. 1999: Asymmetry of paraspinal EMG- time characteristics in idiopathic scoliosis. Journal of Spinal Disorders 12, 61-67. Rezasoltani A, Ylinen J, Vihko V. 2002: Isometric cervical extension force and dimensions of the semispinalis capitis muscle. Journal of Rehabilitation Research and Development 39, 423-428. Rezasoltani A, Amiri A, Jafarigol A. 2003: The reilability of a new designed neck muscle force measurement device. J Physical Therapy Science 15: 7-12. Ylinen J, Julin M, Rezasoltani A. 2003: Effect of training in Greco-Roman wrestling on neck strength at elite level. J of Strength and Conditioning Research 17: 755-759. Case – Report study Rezasoltani A, Kauhanen H, Avikainen V. 2004: Ultrasonography of neck semi-spinalis capitis muscle in a case of idiopathic scoliosis. Case Rep Clin Pract Rev 5: 90-93. Three with Index and citations: Rezasoltani A, Ylinen J ,Bakhtiary A-H, Norozi M, Montazeri M. 2008: Cervical muscle strength measurement is dependent on the location of thoracic support. British Journal of Sports Medicine 42: 379-382 (ISI, Medline, impact factor 2008: 2.5) Rezasoltani A, Ahmadi AR, Khademi-Kalantari K, Rahimi A. 2010: Preliminary study of neck muscle size and strength measurements in females with chronic non-specific neck pain and healthy control subjects. Manual Therapy 15: 400-403 (ISI, Medline, impact factor 2009: 2.31) Rezasoltani A, Khaleghifar, M, Tavakoli A, Ahmadi A, Minoonegad H. 2010: The effect of a properioceptive neuromuscular facilitation program to increase neck muscle strength in patients with chronic non- specific neck pain. World Journal of Sport Sciences 3(1):59-63 (Index Copernicus) With citations: Rezasoltani A, Ahmadi A, Nehzate-Khoshroh M, Forohideh F, Ylinen J, Malkia E 2005: Cervical muscle strength measurement in two groups of elite Greco-Roman and free style wrestlers and a group of non-athletic subjects. British J Sports Medicine. 39: 440–443 (ISI, Medline, impact factor 2008: 2.5). Commentaries: Rezasoltani A 2007; Influence of Vibration on delayed onset of muscle sorness following eccentric exercise. Commentary, British Journal of Sports Medicine 41: 148 (ISI, Medline, impact factor 2008: 2.5) Rezasoltani A. 2008: Open versus closed kinetic chain exercise for patellar chondromalacia. Commentary, British Journal of Sports Medicine 42: 102 (ISI, Medline, impact factor 2008: 2.5) Rezasoltani A. 2008: Comparison of Thoracic kyphosis in two groups of elite Greco- Roman and free style in wrestlers and a group of non-athletic participants. Commentary, British Journal of Sports Medicine 42: 232 (ISI, Medline, impact factor 2008: 2.5) Abstracts (proceedings, peer reviewed Journals): Rezasoltani A, Hariri S, Sotodehjam S. 2006: Neck muscle strength measurement in a group of violin players with and without a back ground of neck pain. International Journal of Rheumatic Diseases (formerly APLAR Journal of Rheumatic Diseases) 9 Supplement A: 158-159. (ISI, Medline, impact factor 2008: 0.973) Rezasoltani A, Okhovation F, Namvar H, Akbari A, Gholami Asdi 2010: Neck longus colli Muscle ultrasonoqraphy in patients with chronic non – specific neck pain and healthy subjects (abstract). International Journal of Rheumatic Diseases: Suppl. 1 206-210. (ISI, Medline, impact factor 2008: 0.973) Rezasoltani A, Hasanzadeh K, Rostaei M-M. 2010: The effects of piroxicam qel iotophoresis on pain, functional ability and knee muscle strength in patients with knee osteoarthritis (abstract). International Journal of Rheumatic Diseases: Suppl. 1 160-163. (ISI, Medline, impact factor 2008: 0.973) Bakhtiary A.H, Safavi-Farokhi Z, Rezasoltani A. 2005: Lumbar Stabilizing exercises improve activities of daily living in patients with lumbar disc herniation. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 18; 55-60 (ISI, impact factor 0.172) Nakhaee Z, Rahimi A, Abaee M, Rezasoltani A, Kalantari K. 2008: The relationship between the height of the medial longitudinal arc (MLA) and the ankle and knee in juries in professional runners. Foot 18: 84-90 (Pubmed) Davarian S, KKalantari K, Rezasoltani A, Rahimi A. 2008: Effect and persistency of botulinum toxin iontophoresis in the treatment of palmar hyperhidrosis. Australian Journal of Dermatology 49: 75-79 (Medline, impact factor 0.973) Ylinen J, Kankainen T, Kautiainen H, Rezasoltani A, Kuukkanen T, Hakkinen A. 2009: Effect of stretching on hamstring muscle compliance. J Rehabil Med. 41(1):80-4 (Medline, impact factor 1.98) Javanshir K, Mohseni-Bandpei M-A, Rezasoltani A, Amiri, Rahgozar M. 2009: Ultrasonography of longus colli muscle: A reliability study on healthy subjects and patients with chronic neck pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies doi:10.1016/j.jbmt.2009.07.005 (pubmed) Javanshir K, Amiri M, Mohseni-Bandpei MA, Rezasoltani A, Fernández-de-las-Peñas C. 2010: Ultrasonography of the cervical muscles: a critical review of the literature. J Manipulative Physiol Ther. 2010 33(8):630-7. (pubmed, impact factor 1.059). Rezasoltani A, Ylinen J ,Bakhtiary A-H, Norozi M, Montazeri M. 2008: Cervical muscle strength measurement is dependent on the location of thoracic support. British Journal of Sports Medicine 42: 379-382. The first of top ten articles published with the same topics since the first publication 12 Sept.2010. Article Delivery Service, www. BioMedLib.com Javanshir K, Amiri M, Mohseni-Bandpei MA, Rezasoltani A, Fernández-de-las-Peñas CJ Manipulative Physiol Ther. Ultrasonography of the cervical muscles: a critical review of the literature. 2010: 33(8); 630-7. Javanshir K, Rezasoltani A, Mohseni-Bandpei MA, Amiri M, Ortega-Santiago R, Ferna´ndez-de-las-Pen˜ as C: Ultrasound assessment of bilateral longus colli muscles in subjects with chronic bilateral neck pain. Am J Phys Med Rehabil. 2011: 90(4); 293-301. Kalantari KK, Baxendale RH, Rezasoltani A. The inhibition of short latency reflex inhibition linking the pretibial muscle to quadriceps motoneurones during stance to swing transition in human. Pak J Med Sci 2011 27(1) Talebian S, Hosseini M, Bagheri H, Olyaei GR, Rezasoltani A. Trunk muscle fatigue in subjects with a history of low back pain and a group of healthy controls measured by similarity index. J Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2011;24(1)17-22.

سمینار و کنفرانس

ارایۀ مقاله در کنگرههای خارجی Congress presentations in English: Rezasoltani A. 1995: A report from the spinal column disorders in physiotherapists, First Annual Congress of Physiotherapy. Tehran, Iran. Rezasoltani A, Kallinen M, Malkia E. 1995: The size estimation of the splenius capitis muscle by ultrasound. The IV Days of Sports Medicine. Helsinki, Finland. Rezasoltani A, Kauhanen H. 1997: Evaluation of the neck semispinalis capitis muscle symmetry with ultrasonography. 9th Congress of Sports Medicine. Lisbon, Portugal. Rezasoltani A, Kallinen M, Malkia E, Vihko V. 1998: Neck semispinalis capitis muscle function during contraction in prone position. Abstract book of the 4th Scandinavian Congress on Medicine and Science in Sports. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Duplicated Abstract enclosure 8 part II. Lahti, Finland. Rezasoltani A, Kauhanen H, Vihko V. 1998: Real-time ultrasonography of the neck extensor muscle during isometric neck extension. In: Hakkinen K (ed.), Conference book. International Conference on Weightlifting and Strength Training. Lahti, Finland. Rezasoltani A, Molsa J, Vihko V. 1998: Real-time ultrasound imaging of neck muscle in ice hockey players and controls. International Symposium in Ice Hockey. Zurich, Switzerland. Rezasoltani A., NehzateKhoshroh M., Forohideh F., Ahmadi A. 2002: Isometric cervical muscle strength in two groups of elite wrestlers and a group of control subjects. 3rd International Conference on Strength Training, Budapest, Hungary. Rezasoltani A. and Vihko V. 2002: Size and strength of neck extensor muscles in two groups of elite athletes and a group of non-athlete subjects. 3rd International Conference on Strength Training, Budapest, Hungary. Rezasoltani A, Hariri S, Sotodehjam S. 2006: Neck muscle strength measurement in a group of violin players with and without a back ground of neck pain. 12th Asian Pacific League of Associations for Rheumatology Congress. Kulalampur, Malaysia. Rezasoltani A., Kauhanen H., Avikainen V. 2007: Ultrasonography of neck semispinalis capitis muscle in a case of idiopathic scoliosis. 1st International Congress on Early Onset Scoliosis & Growing Spine. Madrid, Spain. Rezasoltani A, Okhovation F, Namvar H, Akbari A, Gholami Asdi 2010: Neck longus colli Muscle ultrasonoqraphy in patients with chronic non – specific neck pain and healthy subjects. 14th Asian Pacific League of Associations for Rheumatology Congress. Hong Kong, China. Rezasoltani A, Hasanzadeh K, Rostaei M-M. 2010: The effects of piroxicam qel iotophoresis on pain, functional ability and knee muscle strength in patients with knee osteoarthritis. 12th Asian Pacific League of Associations for Rheumatology Congress. Hong Kong, China. Rezasoltani A, Khaleghi M, Tavakoli A, Ahmadi A. The effect of a properioceptive neuromuscular and traditional exercise therapy to treat patients with chronic non-specific neck pain: 5th ISN International Congress in Sports Medicine. 2011, Kulalampur, Malaysia. ارایۀ مقاله در کنگرههای داخلی Congress presentations in Persian: رضا سلطاني ا. 1369 : گزارشي از اختلالات ستون فقرات در فيزيوتراپيست ها، اولين كنگره فيزيوتراپي ايران تهران، ايران. رضا سلطاني ا ، احمدي ا ، جعفري گل ا. 1380 : اندازه‌گيري قدرت عضلات گردن در گروهي از مردان و زنان سالم. سيزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران، تهران، ايران. رضا سلطاني ا ، حريري س ، ستوده جم . 1381: اندازه‌گيري قدرت عضلات گردن در يك گروه از ويلونيست‌ها. چهاردهمين كنگره فيزيوتراپي ايران، تهران، ايران. رضا سلطاني ا ، نوروزي م، مرتضوي م. 1382: اثر افزايش بازوي اهرم بر روي قدرت ايزومتريكي عضلات اكستانسور گردن اولين كنگره بيو مكانيك و حركت انسان . تهران، ايران. رضا سلطاني ا، احمدي ا، نهزت خوشروح م، فروهيده ف 1382 : ارزيابي قدرت عضلات گردن در گروهي از كشتيگيران ممتاز و گروه كنترل . ششمين كنگره فيزيكال مديسين ، توانبخشي و الكترو دياگنوزيس . تهران ، ايران. رضا سلطاني ا. 1385 : ارتباط بین ابعاد عضله Semispinalis capitis و قدرت ايزومتريكي عضلات اكستانسور گردن. اولين همايش تخصصي دو سالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي عضلاني . تهران- ايران. مقدم ع، اميري م، كريمي ن، رضا سلطاني ا. 1385: مقايسه قطر قدامي خلفي عضلات شكم در ورزشكاران دو سرعت و استقامت حرفه اي با استفاده از اولترا سونوگرافي. اولين همايش دوسالانه فيزيوتراپي در اختلالات عضلاني اسكلتي . تهران- ايران. حكيمي م، اميري م، رضا سلطاني ا، نورسته ا. 1385: بررسي سطح مقطع عضلات مولتي فيدوس كمري در كشتي گيران با و بدون كمردرد مزمن و افراد عادي غير ورزشكار. اولين همايش تخصصي دو سالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي عضلاني . تهران- ايران. عباس زاده م، رضا سلطاني ا. 1385: Co-activation عضلات گردن و عضلات پوسچرال براي حفظ تعادل. هفتمين كنگره فيزيوتراپي ستون فقرات . تهران- ايران. رضا سلطاني ا، امامي د، لاجوردي ط.1386: Feasibility دستگاه ایزومتر 2 در مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات گردن در مردان و زنان سالم. هجدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران . تهران- ایران. رضا سلطاني ا. 1386: تکرار پذیری دستگاه تست قدرت ایزومتریک عضلات زانو. هجدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران تهران- ایران. حكيمي م، اميري م، رضا سلطاني ا، ا، نورسته ا. 1386 : بررسي سطح مقطع عضله مالتي فيدوس كمري در كشتي گيران مبتلا به كمردرد مزمن و كشتي گيران سالم و افراد عادي غير ورزشكار با استفاده از

 

www.Bamzi.Net