سعید بکایی
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

نام: سعید

نام خانوادگي: بکایی

متولد: 1342

محل تولد: تهران

مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی ( PHD ) : اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران

 


خلاصه فعالیت علمی

چاپ 82 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

راهنمایی، مشاوره و داوری 147 پایان نامه

چاپ مقاله در بیش از 70 کنگره علمی داخلی و خارجی

جدیدترین مقالات در کنگره های بین المللی

www.Bamzi.Net
شماره عنوان کنگره کشور سال
1 Epidemiological study of IBD in broiler in Iran 27th World Veterinary Congress Tunis 2002
2 Seroepidemiological survey for antibodies against infectious bovine rhinotracheitis and bovine Herpes 4 virus among Cattle in Iran

27th World Veterinary Congress

Tunis 2002
3

Comparative study of Haemonchus species of different ruminants of Iran

Fourth International Congress of Nematology Spain 2002
4 Seasonal Changes of Vitamin A and Beta carotene Levels of Serum And Liver Holstein Cows 11th International Conference on Production diseases in farm animals Denmark 2002
5 The study of hygienic quality and microbial contamination of raw milk in the milk collection center of Garmsar The 3rd International Iran and RUSSIA Conference Russia 2002
6 Ecological study of Hydatid cyst in Human and sheep and goat in Iran 6th IEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting Iran 2003
7 Study of comparative anatomy of uterus of surri mouse addicted to Morphin with uterus o f healthy The 11th International symposium of the world association of veterinary laboratory diagnosticians and... Thailand 2003
8 correlation between human and animal brucellosis in Mazandaran(North province of Iran) Pre-summit symposium on innovative research in dairy science and technology Belgium 2003
9 The influence of Oxytocin Injection with or without lunging in foal heat on conception rate in mares with intrauterine fluid accumulation 9th Congress of the World Equine Veterinary Association Morocco 2005
10 Isolation and Enumeration of Staphylococcus aurous nd Total Bacterial Count Of Raw Milk and Pasteurized Milk Produced in Aminabad International Conference on Food Science and Technology VI China 2005
11 The serologic survey of camel brucellosis in Qum province, Iran 1st conference of the international society of camelids research and development Emirate 2006
12 َAsthma risk factors among Iranian children: a case control study XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Austria 2006
13 A Case Series on Clinical and Epidemiological Aspects of Kala_Azar Diagnosed Children Refer To Children Medical Center Since 1991 To 2003 18th International Congress of Pediatrics Iran 2006
14 Acaricidal properties of the essential oil of tanacetum vulgar against adult stage of Rhipicephalus bophilus annulatus in Iran 11th International congress of parasitology England 2006
15 Anomalies of The Urinary Bladder in Camels(Camelus Dromedarius )in an Iranian Abattoir Survey European Society of Veterinary Pathology Iran 2006
16 Children asthma and parents' smoking, a case-controlled study XXVII congress of the European academy of allergology and clinical immunology Spain 2008
17 Clinical and epidemiological aspects of Kala-azar diagnosed children refer to children medical center from 1991-2003 13th international congress on infectious diseases Malaysia 2008
18

A Seroepidemiologic Survey of Brucellosis in Human and Animals in Birjand, East of Iran

 

13th international congress on infectious diseases Malaysia 2008
19 Sensitivity and specificity of MAS-D-TEC to detect subclinical mastitis in sheep and goats The 15 th of FAVA Thailand 2008

مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی :

1 - بكايي، سعيد، موبدی، ایرج، محبعلی ، مهدی ، حسینی، سید حسین، ندیم ، ابوالحسن . بررسي شيوع ديروفيلاريازيس در سگهاي شهرستان مشكين شهر شمال غرب ايران، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 53 شماره 1، فروردین ماه 1377، صفحات 23-26.

2 - حسینی ، سید حسین ، بكايي، سعيد، متوسل الحسینی ، محمد رضا . كيست هيداتيك در شتر و نقش آن در اپيدميولوژي اكينوكوكوس گرانولوزوس، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 53 شماره 3، فروردین ماه 1377، صفحات 83-86.

3 - بكايي، سعيد، رکنی ، نوردهر ، حسینی ، سید حسین ، حسینی نسب ، زهرا . بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه لواسان، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره54 شماره 2، فروردین ماه 1378، صفحات 19-24.

4 - آخوند زاده بستی ، افشین ، بكايي، سعيد، قناتی ، کیاندخت .بررسي مقايسه اي دو روش اندازه گيري ازت فرار تام (TVN) و شمارش كلي باكتريهاي هوازي در تعيين كيفيت برخي از ماهيان دريايي استخواني منجمد، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران دوره54 شماره 2، فروردین ماه 1378، صفحات 15 تا 18.

5 - کریم ؛ گیتی ، بكايي، سعيد، مطالعه ميزان آلودگي شيرهاي تحويلي به كارخانجات شير پاستوريزه تهران به آفلاتوكسين MI با استفاده از روش ELISA ، پژوهش و سازندگي، شماره 42-40، فروردین ماه 1378.

6 - حسنی طباطبالیی ، عبدالمحمد ، بكايي، سعيد، فیروزی، شیوا، سراب نشین ، محمد ، . مطالعه گذشته نگر هپاتيت نكروزان در گوسفند و بز در ايران، مجله علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی، شماره 6 4،  فروردین ماه 1379،صفحات 88-93.

7 - مجابی ، علی ، عباسعلی پورکبیره ، ملیحه ، صافی ، شهاب الدین ، بكايي، سعيد، شریعتی  تابنده .سنجش ميزان طبيعي پارامترهاي مهم بيوشيميايي سرم خون در گوسفند به ظاهر سالم نژاد قزل، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 55 شماره 2، فروردین ماه 1379، صفحات 19 تا 20.

8 - ستاری، مسعود، مخیر، بابا، اسلامی،علی، بکایی، سعید. بررسی شیوع انگلهای کرمی داخلی ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 55 شماره 3 سال 1379، صفحات 19-24.

 9 - دیانی دردشتی، ارمغان، کریم گیتی، بکایی، سعید، امین لاری،محمود. مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران بر اساس اندازه گیری شاخص های مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 55 شماره 3 سال 1379، صفحات 59-62.

10 - آخوند زاده، افشین،بکایی، سعید، زهرایی صالحی، تقی. بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرما دوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 55 شماره 4 سال 1379، صفحات 74-71.

11 - ربانی، محمد، عابدی، بهمن، محسنی کیاسری ،اسدالله، بکایی، سعید. بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران قلبی. مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، ذوره 5، شماره 13، سال 1379، صفحات 58-54.

12 - قراگزلو، محمد جواد، درخشنده، كامران، بكايي، سعيد، بررسي شيوع ساركوسيستوزيس گاو دركشتارگاه همدان با به بكارگيري روشهاي آسيب شناسي و هضمي، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 56 شماره 1، فروردین ماه 1380.

13 - رئوفي، افشين، مرجانمهر، سيد حسين، بكايي، سعيد، حسيني فرد، سيد مهدي، بررسي ميزان شيوع و سيماي پاتولوژيك زخم شيردان گاو دركشتارگاه شهرستان بابل، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 56 شماره 1، فروردین ماه 1380.

14 - سالار آملي، جميله، قراگزلو، محمدجواد، بكايي، سعيد، مديرصانعي، مهرداد، خاكي، زهره، تاثير كادميم درضريب تبديل غذا ورشد درجوجه هاي گوشتي نژاد راس، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 57 شماره 2، تير ماه 1381.

15 - کارگر موخر، روحانی، اخویزادگان، بکایی، سعید، چرخکار، مشکات. مطالعه سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی های ضد رینوتراکئیت عفونی گاوها و هرپسویروس 4 گاوها در گاوهای استانهای مختلف ایران. آرشیو موسسه رازی. شماره 59، سال 1380، صفحات 100-93.

16 - عباسعلی پورکبیره، ملیحه، جوان آملی، ابراهیم، بکایی، سعید، خضرایی نیا، پروانه. اندازه گیری هموگلوبین AIC در سگهای به ظاهر سالن نژاد شینلو. . مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 56 شماره 4 سال 1380، صفحات 41-44.

17 - رکنی، نوردهر، رضایی مجاز، مهران، بکایی، سعید. مطالعه مقایسه ای روشهای بسته بندی ( معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان مانرگاری گوشت سرد و تازه گوسفند. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 56 شماره 3 سال 1380، صفحات 5-12.

18 - كامكار، ابوالفضل، ركني، نوردهر، بكايي، سعيد، حسيني، هدايت، اندازه گيري هيدروكسي پرولين به عنوان شاخص ميزان كلاژن درفرآورده هاي گوشتي به روش كلريمتريك، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 57 شماره 2، تير ماه 1381.

19 - كارگر موخر، روحاني، بكايي، سعيد، مشكوه، محسن، بررسي ميزان شيوع پادتن هاي ضد ويروس هاي BLV,BH,IBR,BVD,PI3 درگاوميش هاي مستقردرمركز تهيه اسپرم دراروميه، مجله علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی، جلد 15 شماره 2، تيرماه 1381.

20 - جمشيدي، شهرام ، خضرايي نيا، پروانه، بكايي، سعيد، كريمي، منصور، مطالعه تغييرات تعداد گلبولهاي سفيد و آنزيم فسفاتاز قليايي درسگهاي مبتلا به بيماري پريودنتال، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 60 شماره 1، ارديبهشت ماه 1381

21 - شادخواست، محمد، طوطیان، زهرا، فاضلی پور، سیمین، بكايي، سعيد، مطالعه تغييرات مرفولوژيكي شاخ رحم موش سوري وابسته به مرفين دردوران قبل از بلوغ و طي بلوغ، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 6، خردادماه 1382، صفحات 483-475.

22 - قدردان مشهدي، عليرضا، تقي پوربازرگاني، تقي، بكايي، سعيد، پور بيره، عباسعلي، بررسي پارامترهاي ويتامين Aو بتا كاروتن سرم وكبد درگاو نژاد هلشتاين و دورگه آن درطول يكسال دركشتارگاه قائم شهرستان تهران، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 58 شماره 2، تيرماه 1382.

23 - محمد صادق، مجيد، هورشتي، پرويز، بلورچي، محمود، بكايي، سعيد، نوروزيان، ايرج، تاثير تزريق دگزامتازون برايجاد لوتئوليز درتليسه هلشتاين، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 58 شماره 2، تيرماه 1382.

24 - زينالي، عسگر، راد، محمدعلي، وند يوسفي، جليل، حسني طباطبايي، بكايي، سعيد، يافته هاي سرولوژي عفونت لپتوسپيرايي درسگهاي تهران و حومه با آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 58 شماره 2، تيرماه 1382

25 - قراگزلو، محمدجواد، سجادي، سيد محمود، بكايي، سعيد، بررسي حضور آنتي بادي هاي ضد برادي زوايت هاي كيست تك ياخته ساركوسيست جداشده از گوسفند درانسان با استفاده از روش ايمونوفلورسانس، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز، شماره 1، ارديبهشت 1383.

26 - جمشيدي، شهرام، بكايي، سعيد، آراسته، كمال الدين، مقايسه تغييرات فشار كره چشم قبل و بعد از بيهوشي با تركيب كتامين و آسپرومازين در گربه هاي ولگرد با استفاده از روش تونومتري شيوتز، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 59 شماره 2، تيرماه 1383.

27 - كامكار، ابوالفضل، ركني، نوردهر، چراغعلي، عبدالمجيد، حسيني، هدايت، رضايي مجاز، مهران، بكايي، سعيد، نوروزيان، ايرج، عبدالله زاده، عبدالحكيم، اندازه گيري ميزان باقيمانده نيتريت درانواع فرآورده هاي گوشتي عرضه شده درايران به وسيله روش اسپكتروفتومتريك، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 59 شماره 2، تيرماه 1383.

28 - زهرايي صالحي، تقي، رجبي، ذوالفقار، مديرصانعي، مهرداد، بكايي، سعيد، ارزيابي ايمني زايي سروتيپ هاي بومي كلي باسيل جداشده از طيور درايران، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 59 شماره 2، تيرماه 1383.

29 - راد، محمد علی، زینالی، یوسفی، طباطبایی، بکایی، سعید. مطالع شیوع سرمی و باکتریایی لپتوزپیروز در سگ در تهران و حومه. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 4، شماره 2، صفحات 80 تا 73.

30 - آخوندزاده، افشين، ميثاقي، علي، بكايي، سعيد، زهرايي صالحي، تقي، اشپري، هادي،  بررسي نقش سردكنهاي آبي در چگونگي وضعيت باكتريايي لاشه هاي مرغ دركشتارگاههاي صنعتي استان تهران و گيلان، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 59 شماره 3، مهرماه 1383.

31 - رنجبر بهادري، شاهرخ، اسلامي، علي، رزاقي ابيانه، مهدي، زارع، رسول، بكايي، سعيد، بررسي اثرات نماتودخواري جدايه هاي بومي قارچ Arthrobotrys oligospora  درشرايط آزمايشگاهي، مجله علمی پژوهشی پژوهش سازندگی، شماره 64، مهرماه 1383.

32 - افشاری، غلامرضا، برین، عباس، اطمینانی، عباسعلی، بکایی، سعید. یافته های ویروس شناسی و سرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 52 شماره 3 سال 1376، صفحات 7-12.

 33 - سلطاني، مهدي، غفاري، مصطفي، خضرايي نيا، پروانه، بكايي، سعيد، مطالعه اثرات بيهوشي اسانس گل ميخك هندي بر پارامترهاي هماتولوژيك برخي آنزيمهاي خون آسيب شناسي بافتهاي مختلف ماهي كپور معمولي، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 59 شماره 3، مهرماه 1383.

34 - جمشيدي، شهرام ، بكايي، سعيد، بركتين، حسن، ابراهيم قرقاني، ركسانا، بررسي اپيدميولوژيك بيماري پريودنتال در سگهاي ارجاعي به بيمارستان دامهاي كوچك دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 60 شماره1، ارديبهشت ماه 1384.

35 - كامكار، ابوالفضل، بكايي، سعيد، بهروزي، محمود، ركني، نوردهر، بررسي شيوع بافتهاي غير مجاز دركالباس خشك ممتاز براساس تعيين شاخص هاي شيميايي هيدروكسي پرولين و كلاژن، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 60 شماره 1، ارديبهشت ماه 1384.

36 - قاسم زاده نوا، حميد، بكايي، سعيد، قراگزلو، فرامرز، تاثير تجويز اكسي توسين با دواندن يا بدون دواندن دراولين فحلي بعد از زايش روي ميزان جمع شدن رحم و ميزان آبستني در ماديانهاي مبتلا به تجمع مايع رحمي، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 60 شماره 2، تير ماه 1384.

37 - دزفوليان، اميد ، قراگزلو، محمد جواد، رهبري، صادق، بكايي، سعيد، مطالعه آسيب شناسي كريپتوسپوريديوزيس دربوقلمونهاي بومي ايران، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 61 شماره 1، فروردين ماه 1385.

38 - شیروانی، انوشیروان، تاکامی، رسولی، بکایی، سعید، مشکینی.  تاثیر غنی سازی توسط پالمیتات آسکوربیک و گرسنگی در شرایط سرما بر روی محتوای اسید آسکوربیک در آرتمیا ارومیانا. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران. دوره 6، شماره 1، سال 1384، صفحات 53-49.

39 -رنجبر بهادري، شاهرخ، بكايي، سعيد، عسگري افشار، علی، بررسي آلودگي كرمي نشخواركنندگان اهلي دراستان اصفهان، مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار،  سال 1 شماره 1، ديماه 1384، صفحات 6-1.

40 - محمد صادق، مجيد، بيگدلي، ناصر، بكايي، سعيد، مقايسه جنسيت گوساله و بره متولد شده از شاخ راست و چپ رحم درگاو و گوسفند، مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار،  سال 1 شماره 1، ديماه 1384.

41 - كامكار، ابولفضل، جاهد خانيكي، غلامرضا، بكايي، سعيد، حسيني، هدايت. آفلاتوكسين M1 و پنيرهاي سفيد ايراني. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 61 شماره 3 سال 1385

42 - كريم، گيتي، بكايي، سعيد، اسماعيل پور، مظفر. اثر دماي نگهداري و تعدادميكروب اوليه تلقيح شده بر مدت زمان بقاي اشرشيا كلي O111:B4 در ماست. مجله علوم دامپزشكي ايران. سال سوم شماره يك سال1385، صفحات 424-419.

43 - قدردان مشهدي،عليرضا، مهري،مهرداد، بكايي، سعيد، بصيري، نويد. بررسي تغييرات ويتامين A و بتاكاروتن سرم در گوسالههاي نژاد هلشتاين. مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار. سال اول شماره دوم سال 1385

44 - محمد صادق،مجيد، قراگزلو، فرامرز، بكايي، سعيد. بررسي كارآيي دستگاه رساناسنج الكتريكي شير (MASTI-D-TEC) در تشخيص ورم پستان تحت كلينيكي. مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار. سال اول شماره چهارم سال 1385

45 - بكايي، سعيد، شريفي، لاله، مميشي، ستاره، نديم، ابوالحسن. بررسي ويژگيهاي باليني و اپيدميولوژيك (فاكتورهاي مربوط به ميزبان) كودكان مبتلا به كالاآزار بستري شده در مركز طبي كودكان در فاصله سالهاي 1370 تا 1382. مجله تخصصي اپيدميولوژي دوره اول شمار 2، زمستان 1384

46- فاضلی پور، سیمین، طوطیان، زهرا، کیائی، مریم، بکایی، سعید. اثر هروئین های مصرفی در ایران بر باروری موش سوری نژاد Balb/c. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. دوره 15، شماره 4، زمستان 84، صفحات 179 تا 183.

47- بهاري، علي اصغر، تقي پور بازرگاني، تقي، قرشي، سيدعلي، همت زاده، فرهيد، بكايي، سعيد، كيوانفر، هادي، صديقي مقدم، رقيه، قديمي، مهرداد. بررسي فراواني حامل هاي ويروس تب برفكي در گاوهاي كشتار شده در كشتارگاه زياران. مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 61 شماره 4 سال 1385

48-مرحمتی زاده، محمد حسین، رضویلر، ودود، بکایی، سعید، فخاری، اصغر. قابلیت اطمینان روش ELISA در برابر HPLC در آزمون جداسازی آفلاتوکسینM1 شیر. مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی. سال چهارم، شماره 3، تابستان 1386. صفحات 65 تا 71.

 49-بكايي، سعيد، قدردان مشهدي، عليرضا، صالحي، مجيد، شريفي، لاله. بررسي كشتارگاهي وجود اجسام خارجي در گوسفند. پژوهش و سازندگی. شماره 4، تابستان 1386. صفحات 170-166.

50- بكايي، سعيد، كارگر مؤخر، روحاني، موسوي مجتبي، شريفي لاله، رامین، علیقلی، ارس خانی، غلی. بررسی سرولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژيك بيماري زبان آبي(Blue Tongue) در گله هاي گوسفند آذربايجان غربي. مجله دامپزشکی ایران. دوره سوم، شماره 3، پاییز 1386. صفحات 81-84.

51- جمشیدی، امیر حسین، احمدی آشتیانی، حمید رضا، نادری، محمد مهدی، بکایی، سعید، غلامحسینی، بنفشه. بررسی اثرات مصرف موضعی عصاره گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات ناشی از تابش پرتو فرا بنفش بر پوست خوکچه هندی. فصلنامه گیاهان دارویی. سال ششم، دوره سوم، شماره بیست و سوم، تابستان 1386. صفحات 96-89.

52 - جمشیدی، امیر حسین، احمدی آشتیانی، حمید رضا، غلامحسینی، بنفشه ، بکایی، سعید. مطالعه اثرات تجویز خوراکی عصاره گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات بافتی  بیوشیمیایی ناشی از آفلاتوکسین در طیور گوشتی. فصلنامه گیاهان دارویی. سال ششم، دوره چهارم، شماره مسلسل بیست و چهارم، پاییز 1386. صفحات 100-92.

53 - بکایی، سعید، موذنی، محمد، رودگر، مرتضی. بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش سگ های خانگی شهر شیراز. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 63، شماره 1، سال 1387. صفحات 24-23.

54 - محمد صادق، مجید، بکایی، سعید، موسوی، طناز، عباس زاده، احسان. مقایسه کارآیی دو تست کوپن و دلوو تست در شناسایی باقیمانده آنتی بیوتیکی شیر در دامپروری های گرمسار. مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار. سال سوم شماره اول سال 1386، صفحات 28-23.

55 - عباس فر، آرش، آخوند زاده بستی، افشین، کریم، گیتی، میثاقی، علی، بکایی، سعید، گندمی، حسن، جبلی جوان، اشکان، حامدی حسن، ساری، عباسعلی. ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار Staphylococus aureus در پنیر فتا. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، زمستان 1386 صفحات 115-105.

56 -طوطیان، زهرا، رضائیان، مریم، فاضلی پور، سیمین، شادخواست، محمد، بکایی، سعید. سنجش میزان تاثیر مرفین بر رشد و نمو فولیکولهای تخمدان موش سوری در مراحل مختلف رشد (12-3 هفتگی). فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. دوره 17، شماره 1، پی در پی 47 بهار 1386صفحات 32-29.

57 - ادیب هاشمی، فرج الله، ربیعی فر، امید، بکایی، سعید، فضلی، محمد هاشم، محمد صادق، مجید، صلواتی، مزدک. بررسی الگوی لنگش با توجه به فصل، دوره لاکتاسیون در یک واحد دامداری صنعتی. مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار. سال سوم شماره چهارم سال 1386، صفحات 206-201.

58 -گندمی نصر آبادی، حسن، میثاقی، علی، آخوند زاده بستی، افشین، خسروی، علی رضا، بکایی، سعید، عباسی فر، آرش.اثر اسانس آویشن شیرازی روی آسپرژیلوس فلاووس. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، تابستان 1387 صفحات 51-45.

59 - رستگار، حسین، احمدی آشتیانی، حمیدرضا، امیدیان، پریسا، بکایی، سعید، رضازاده، شمسعلی. مطالعه اثر عصاره برگ گیاه سنا Cassia angustifolia Vahl. بر فعالیت کبد و کلیه در موش صحرایی با استفاده از یافته های بیوشیمیایی. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، تابستان 1387 صفحات 122-115.

60 - حسینی، سید حسین، بکایی، سعید، رودگری، روجا. بررسی آلودگی کرمی اسب های سواری اطراف تهران. مجله دامپزشکی ایران، دوره چهارم، شماره 2، تابستان 1387 صفحات 39-32.

61 - طایفی، نادیا، اسلامی، علی، بکایی، سعید. پلی مرفیسم دیکروسلیوم دندریتیکوم در حیوانات اهلی و وحشی ایران. مجله علوم دامپزشکی ایران. سال پنجم، شماره 2، تابستان 1387 صفحات 428-423.

62 - Adib Hashemi F, Rabiee far O, Bokaie S, Fazli MH, Mohammad Sadegh M, Salavati M. Studying the pattern of lamness incidence according to season, lactation period,production in an industrial cattle farm. Journal of Islamic Azad University, Garmsar Branch. 2007, 3(4):201-206.

63 - Edrisian GH. Hajaran H, Mohebali M, Soleimanzadeh G, Bokaei S, Anvari A, Sakissian MT, Kanani A, Nadim A. Application of direct agglutination test in sero-diagnosis of visceral leishmaniasis in man and canine reservoirs in Iran. Iranian Journal of medical Sciences. 1996, 21(3,4): 119-124.

64 - Safi, A.,M., Azari T. G., Noroozian, I., Mahmoodi M., Bokaie S., Evaluation of sturgeon follicle hormone, luteinizing hormone, estradiol, progestrtjhv one and testosterone in Acipencer percicus serum to identify fertile broodstock, j. Appl. Ichthyology, 15(1), 1999

 65 -Adibe hasemi, F., Bokaie S., َA survey on Lameness and risk factors on some dairy farms in the north of Iran, Veterinarski Arhiv, 70(4), 2000.

66 - Noshirvani, M., Azar T., G., ,Rasooli A., Bokaie S. , The stability of ascorbic acid in Artemia urmiana following enrichment and subsequent starvation, j. Appl. Ichthyology, Germany, 22(2), 2004.

67 - Akhoondzadeh, A., zahraei S.T., Bokaie S., Some Bacterial Pathogens in The Intestine Of Cultivated Silver Carp and Common Carp, Development of Food science, 42(1), 2004

68 - Javanmard, M., Rokni N., Bokaie S., Shah Hoseini, G., Effects of gamma irradiation and frozen storage on microbial, chemical and sensory quality of chicken meat in Iran, Food control, 2(1), 2005.

69 -Eslami A., Bokaie S., Tabatabaei, V., Equine parasite in Iran, Journal of Equine Veterinary Science, 25(4 ), 2005.

70 - Gharagozloo M.J., Dezfoolian, O., Rahbari, S., Bokaie S., Jahanzad, I., Intestinal Cryptosporidiosis in Turkeys in Iran, Journal of Vet. Med., Germany, A, 53(7), 2006

71 -Feizabadi MM, Etemadi G, yadegarinia D, rahmati M, Shabanpoor S, Bokaie S. Antibitic-resistance patterns and frequency of extended-spectrum β-lactamase-producing isolates of Kelebsiella pneumoniae in Tehran. Med Sci monit. 2006, 12(11): BR362-365.

72 -Rabbani Khorasgani M, Bokaie S, Moallemzadeh SA, Zahraie Salehi T. A note on serologic survey of camel brucellosis in Qum province, Iran. Journal of Camel Practice and Research. 2006, 13(1):51-52.

73 -Akhtardanesh B, Jamshidi S, Sanati F, Mohammadi M, Bokaie S, Zahraie Salehi T. Helicobacter spp. Infection and gastric lesions in domestic and stray cats. Veterinarski Arhiv, 2206, 76(6): 479-488.

74 - Bahari A, Taghipour Bazargani T, Marquardt O, Ghorashi SA, Bokaie S. Application of nested-PCR for detection of foot-and-mouth disease viral sequences in tonsil of slaughtered cattle with clinically normal appearance in Iran. Veterinarski arhiV. 2007, 77(4):299-306.

75 -Pirali kheirabadi K, Haddadzadeh H, Razzaghi Abyaneh M, Bokaie S, Zare R, Ghazavi M, Shams Ghahfarokhi. Biological control of Rhipicephalus (Boophilus) annulatus by different strains of Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and Lecanicillium psalliotae fungi. Parasitology Research. 2007, 100:1297-1302.

76 -Ranjbar Bahadori S, Eslami A, Bokaie S. Evalution of different methods for diagnosis of Dirofilaria  immitis. Pakistan Journal of Biological Science. 2007,1-3.

77 - Bokaie S, Shojadoust B, Pourbakhsh SA, Pourseyyed M, Sharifi L. Seroprevalence survey on reovirus infection of broiler chikens in slauterhous of Tehran province. Iranian Journal of Veterinary Research. 2008, 9(2), Ser. No. 23:

78 -Bokaie S, Mostafavi E, Haghdoost AA, Keyvanfar H, Gooya MM, Meshkat M, Davari A and Chinikar S. Crimean Congo Hemorrhagic Fever in northeast of Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2008, 7(43): 354-361.

79 -Bokaie S, Sharifi L and Alizadeh H. Epidemiological survey of Brucellosis in human and animals in Birjand, east of Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2008, 7(4): 460-463.

80 -Mahboubi M, Mohammadi-Yeganeh S, Bokaie S, Dehdashti H, Feizabadi MM. Antimicrobial activity of essential oil from Oliveria decumbens and its synergy with vancomycin against Staphylococcus aureus. Herba Polonica. 2007; 53(4):69-76.

81 -Selk Ghaffari M, Bokaie S, Najafian HR, Mirani AH, Moghaddasi Ap. A preliminary study on the effect of ciprofloxacin on serum glucose concentration in dogs. Online Journal of Veterinary Research. 2008; 12(2): 1-4.

82 - Akhtardanesh B, Mohammadi M, Jamshidi S, Sassani F, Bokaie S. Clinical significance of Helicobacter infection in gastric mucosa of cats. Online Journal of Veterinary Research. 2006; 10(2): 177-201.