معدني پور
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: مصطفي

نام خانوادگي: معدني پور

متولد:

محل تولد: تهران

مدرك تحصيلي : دكتراي تخصصي (Ph.D)

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل كار (دانشكاه ):آستارا-  دانشگاه آزاد اسلامي- واحد آستارا

گروه آموزشي: مهندسي صنايع چوب وكاغذ- گرايش كامپوزيتهاي پليمري (فراورده هاي چند سازه) - واحد آستارا .

  1) تحصيلات اكادميك

رشته تحصيلي

 

گرايش رشته تحصيلي

 

درجه علمي

 

دانشگاه محل تحصيل

 

کارشناسی: مهندسي

 علوم و صنايع و چوب و كاغذ

-

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس و نوشهر

کارشناسی ارشد:

 مهندسي علوم و صنايع و چوب و كاغذ

كامپوزيتهاي پليمري ‌ 

مربي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

دکترا: مهندسي علوم و صنايع و چوب و كاغذ

كامپوزيتها ي پليمري

استاديار

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  2) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

ساخت چوب پليمرمتيل متا اكريلات و بررسي خواص كاربردي آن

فوق ليسانس

دكتر كاظم دوست حسيني دكتر خادمي اسلامي

مطالعه خواص كاربردي آرد چوب راش و ضايعات MDF با پلي اتيلن سنگين در روش قالبگيري تزريقي رزين

دكتراي تخصصي   (Ph.D)

دكتر كاظم دوست حسيني

دكتر خادمي اسلامي

 

  3) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي نوع درس عنوان درس سال تدريس
دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كارشناسي   ارشد و  كارشناسي

 

تخصصي

و

گرايشي

 

مكانيك فراورده چند سازه

 فراورده چند سازه  تخته فيبر تخته خرده چوب مكانيك چوب مكانيك فراورده هاي مركب

 

1383تا كنون

4) سابقه ثبت اختراع و اكتشاف

عنوان ثبت اختراع

شماره ثبت اختراع 

مخترع

(مجري طرح)

مرجع تاييد علمي اختراع

ساخت كامپوزيت حاصل از ضايعات پليمري و ضايعات مواد ليگنو سلولزي

61830

مصطفي معدني پور

بنياد ملي نخبگان و داوري در جشنواره ملي اختراعات

  5) اجراي  طرح صنعتي  و توليد صنعتي

نوع طرح صنعتي 

مرجع صدور مجوز تاسيس 

كد محصول صنعتي

توليد گرانول كامپوزيت

سازمان صنايع و معادن و طرحهاي زودبازده  استان گيلان .

(شماره ثبت  1395(    بنام   كامپوزيت پليمر كاسپين    

كد محصول   24131515

   6) شركت در جشنواره هاي منطقه اي و  ملي و بين المللي

نوع جشنواره برگزار كننده جشنواره ملي زمان و مكان جشنواره ملي

كد اختراع درجشنواره

ملي - اختراع  برگزيده  در دومين  جشنواره ملي اختراعات و فناوري كشور                 

معاونت علمي رياست جمهوري

(بنياد ملي نخبگان)

 

21-20-19 مصلي بزرگ تهران    

1861

7) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

مكان فعاليت

نام مسئول مافوق

استاد راهنما گروه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

اقاي واحدي زاده

مدير گروه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

اقاي واحدي زاده

مسول كارگزيني هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

اقاي دكتر موسي رضواني

معاون اموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

اقاي دكترموسي رضواني

8)تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

گواهينامه تقدير

برگزیده والای بهترینهای علمی و فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست واحد

گواهينامه تقدير

برگزیده والای بهترینهای علمی و فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست واحد

گواهينامه تقدير و تشويق

اختراع كامپوزيت‌هاي  پليمري   و شركت در دومين  جشنواره ملي اختراعات و فناوري كشور

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست واحد

گواهينامه تقدير

شوراي پژوهشي و شوراي انتشارات 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست واحد

9)عضويت در انجمن‌هاي علمي و مجامع علمي

 

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

بنياد  ملي  نخبگان ايران

عضو رسمي

تهران

انجمن مخترعان كشور

عضو رسمي

تهران

Forest  Products  Society   

عضو رسمي

امريكا

كانون مخترعان و نخبگان و مبتكران ايران

عضو رسمي

تهران

انجمن  مهندسي علوم پليمر ايران

عضو رسمي

تهران

انجمن  فناوري  نانو ايران   

عضو رسمي

تهران

موسسه  كامپوزيت ايران

عضو رسمي

تهران

باشگاه  پژوهشگران جوان

عضو رسمي

تهران

انجمن  كامپوزيت ايران 

عضو رسمي

تهران

 

10)عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

شوراي پژوهشي  

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

شوراي انتشارات  

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات

عضو كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

       كميته داوران همايش ملي

عضو كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

  كميته داوران همايش ملي

عضو كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته اجرائي همايش ملي

عضو كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته اجرائي همايش منطقه اي

عضو كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته انتظامي اعضاي هيات علمي

رئيس كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته انضباطي معاونت سما

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

شوراي اموزشی

رئيس شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميسيون موارد خاص اموزشی

رئيس كميسيون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته ترفيعا ت سالانه اعضاي هيات علمي

رئيس كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

كميته منتخب دانشگاه

دبير كميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

11)طرح تحقيقاتي تصويب‌شده

 

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

بررسي خواص مهندسي كامپوزيت الياف روزنامه پلي‌پروپيلن

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

خاتمه يافته

بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پي وي سي - آرد چوب نراد

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

خاتمه يافته

بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت حاصل از  پلی اتیلن- آرد چوب صنوبر

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

خاتمه يافته

مطالعه خواص كاربردي كامپوزيت حاصل از پِتْ ( PET ) با سبوس برنج و ضايعات MDF

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

در حال انجام

12)پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده كارشناسي و  كارشناسي ارشد

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

     


13)همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

نام مجله

 

محل انتشار مجله

 

نوع همكاري با مجله

 

نشريه دانشجوئي كانون

 

علوم و تحقيقات

 

مدير مسئول

 

 

14)شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

كارگاه اموزشي مواد مركب الياف طبيعي وپلاستيكها

 

ويژه پژوهشگران و محققان

دانشگاه تهران

نحوه نگارش  c.vبه زبان انگليسي

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

روانشناسي تربيتي

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

اقدام پژوهي

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

اشنائي با امار و spss

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

روشهاي برقراري ارتباط موفق

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

اشنائي با GIS

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

اشنائي با اينترنت

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

مقاله نويسي به زبان انگليسي

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

مقاله نويسي به زبان فارسي

ويژه روسا و معاونين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

اصول و مباني مديريت

ويژه روسا و معاونين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

 

نقش و اهميت تصميم گيري در سازمان

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

شيوه هاي توليد و چاپ مقالات در مجلات ISI

ويژه روسا و معاونين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

مديريت رفتار سازماني

ويژه روسا و معاونين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

مديريت زمان

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

نحوه ارائه يك سمينار خوب

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

كاربرد نظريه هاي يادگيري در اموزش

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

Power point

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا .

مهارتهاي تعليم و تربيت1

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

مهارتهاي تعليم و تربيت2

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

مهارتهاي تعليم و تربيت3

ويژه اعضاي هيات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

 15) مقالات منتشرشده   (علمي - پژوهشي)

 

نويسنده‌(گان)

 

عنوان مقاله

 

نام نشريه

 

مصطفي معدني پور

 

مطالعه خواص مكانيكي فراورده چند سازه حاصل از ضايعات MDF / پلي اتلين

 

مجله كشاورزي

 

مصطفي معدني پور

 

بررسي خواص فزيكي كامپويت حاصل از آرد چوب راش با پلي اتلين سنگين

 

مجله كشاورزي

 

مصطفي معدني پور

 

بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت الياف روزنامه پلي پروپلين

 

مجله كشاورزي

 

 

16) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس بین المللی

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس بین المللی

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

مصطفي معدني پور

Investigation on Mechanical Properties of PVC   Abies Wood flour Composites

کنفرانس بین المللی

  Forest  Products  society

امريكا

پوستر

2010 June  (20-22)

مصطفي معدني پور

  The Effect of Filler Content on Mechanical Properties of HDPE Waste / Fagus Wood Flour Composite .

کنفرانس بین المللی    دانشگاه دولتی

ارمنستان

سخنراني

(18-20)  September  2008

مصطفي معدني پور

Investigation  on Mechanical  Properties of  PVC- Abies Wood flour  Composites

نهمین کنفرانس بین المللی     ISPST    

ايران

پوستر

october  17-21   2009

مصطفي معدني پور

Investigation the effect of wood flour  on Mechanical  Properties of  Wood plastic-  Composites

کنفرانس بین المللی  سومين

ICNN

فناوري نانو

(نانو كامپوزيتها)

ايران

پوستر

November

9-10-11

2010

مصطفي معدني پور

 

بررسي خواص  كاربردي كامپوزيت حاصل از  پلی اتیلن- آرد چوب صنوبر

 

همايش ملي 

 

ايران 

سخنراني

 

1389

 

مصطفي معدني پور

 

اثر نوع تقويت كننده  برخواص مكا نيكي فرآورده  چند سازه حاصل از آرد چوب

 

همايش ملي 

 

ايران  پوستر 1389

مصطفي معدني پور

 

ساخت چوب پليمر متيل متا اكريلات و تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي آن .

 

همايش منطقه‌اي   

 

ايران 

سخنراني

 

1385

مصطفي معدني پور

 

اثر اندازه و درصد تقويت كننده برخواص مكانيكي كامپوزيت چوب پلاستيك

همايش منطقه ای

ايران

سخنراني

1388

مصطفي معدني پور

 

مقايسه خواص مكانيكي كامپوزيت حاصل از آرد چوب راش و ضايعات MDF با HDPE

 

همايش داخلي

 

ايران 

سخنراني

 

1387