پروفسور تفی زهرایی
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: تقي

نام خانوادگي: زهرایی

نام پدر:

متولد:

محل تولد:

مدرك تحصيلي :

1-  دانشکده دامپزشکي  دانشگاه تهران از سال 1362 لغايت 1368: دکتراي حرفه اي دامپزشکي (DVM)

 2- دانشکده دامپزشکي  دانشگاه تهران از سال 1368 لغايت 1373: دکتراي تخصصي ميکروبيووژي(Ph. D  )

مرتبه علمی:  

1 -  - دستيار از اول مهرماه 1368 لغايت  اول مهرماه 1373

 2- استاديار از 20/10/1373 لغايت 07/03/1380

 3- دانشيار از 07/03/1380 لغايت 21/12/1385 
 

 

 

 

 

   

فعاليت هاي اجرايي

  

1- سرپرست دوره تخصصي ميکروبيولوژي دانشکده دامپزشکي  دانشگاه تهران از سال 1376 لغايت 1381

 2- مدير گروه، گروه  ميکروبيولوژي دانشکده دامپزشکي  دانشگاه تهران از سال تاریخ 02/09/1381 لغايت12/02/1385    

 3- معاون تحصيلات تکميلي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران از تاریخ 30/01/1385 تا 4/2/1387    

 4-  معاون و عضو کمیسیون علوم دامی و شیلات پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران  از تاریخ 06/11/1381 - 1385

 5- عضو گروه دامپزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری وعضو کمیته میکروبیوژی  گروه دامپزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از  تاریخ 29/08/1379  تاکنون

 6- استاد راهنماي دانشجويان از سال 1374 تاکنون 

7 - عضو کمیته بیوتکنولوزی وزارت صنایع از سال 1384  تا 1387

8 - معاون آموزشی و تحصيلات تکميلي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران از تاریخ 4/2/1387 تا 31/4/1388

9- عضو وابسته مرکز زیستمواد دانشگاه تهران از تاریخ 23/1/1385 تاکنون

جوایز

1- مجری  طرح  تحقیقاتی برگزیده دانشگاه تهران در سال 1382 

2 - پژوهشگر برگزیده دانشگاه تهران در سال 1383

3-  مجری  طرح  تحقیقاتی برگزیده دانشگاه تهران در سال 1383

4 - مترجم کتاب  برگزیده  سال 1386 با عنوان میکروبیولوژی دامپزشکی و بیماریهای میکروبی

 5-  پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال 1388

 6-  پژوهشگر  ممتاز  کشور در سال 1388  

 7-  استاد برگزیده دانشجویان به مناسبت روز معام در سالهای 1387 و 1390

دانشگاه آزاد اسلامي

1- دانشيار نيمه وقت  از تاريخ 01/08/ 1381  لغايت 17/04/1386 در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

 2- استاد نيمه وقت از تاريخ  17/04/ 1386 در  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تاکنون

 3- عضو کميته امتحان پيش درمانگاهي دانشگاه آزاد اسلامي

 4- عضو کميته بورد تخصصي ميکروبيولوژي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود مقالات چاپ شده در نشريات علمي تقي زهرایی