کمال خسروی راد
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: کمال

نام خانوادگي: خسروی راد

نام پدر: مختار

متولد: 1356

محل تولد:

مدرك تحصيلي :

 

 

 

      پروژه های تحقیقاتی انجام شده  :

1 - جداسازی E-Coli از گوساله های زیر دوهفته

2 - بررسی سالمونلوزدر اسبداریهای اطراف مشهد

3 - شناسایی علل باکتری مادیانهای Barron Mare

4 - بررسی سالمونلوز تحت بالینی در سگهای گرمسار

5 - بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در سگهای گرمسار

6 - بررسی شیوع کمپلیو باکتر ژژونی در سگهای گرمسار

7 - بررسی نقش مانجمیا همولیتیکا در پنومونی گوسفند در گرمسار

8 - جداسازی سالمونلا از لاشه ی گوسفند و بز در گشتارگاه گرمسار

9 - بررسی چهره های بالینی سالمونلوز در گوساله های اطراف تهران

10 - جداسازی و شناسایی سالمونلا از تخم مرغهای محلی شهر تهران

11 - بررسی اثر داروئی تیل مایکوزین روی ورم پستان گاو در دوره خشکی

12 - بررسی آلودگی کلی فرمی و استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر های سنتی

13 -  بررسی وضعیت جوجه کشی های پتپر از نظر آلودگی به سالمونلا و اشریشیا کلی

14 - بررسی آلودگی استافیلوکوکوس ارئوس در بستنی های سنتی و پاستوریزه گرمسار

15 - جداسازی و تشخیص آلودگی پاستورلایی از محوطه دهانی سگهای شهرستان ساری

16 - بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک و باکتریوسیداتی عمل روی زخمهای ناشی از سوختگی

17 - تشخیص مولکولی سویه های انترپاتوژنیک شیگاتولیستژنگ اشریشای کلای سگهای سالم و اسهالی

18 - ضد عفونی سر پستانکهای گاوهای حومه تهران با ماده ضد عفونی کننده نانو سیلور و انجام آزمایشات میکروبی بر روی نمونه هایی که تست CMT آنها مثبت شده است .

www.Bamzi.Net

www.Bamzi.Net